Rune har skrevet litt i dag om hvordan Innstikk vil virke i WordPress 2.7, og jeg ønsker å fortelle litt om hvordan Temaer vil fungere i WordPress 2.7.

Det er høyst sannsynlig at det vil også være mulig med automatisk installasjon og oppgraderinger av WordPress-temaer i WP 2.7, hvilket bringer meg til den absolutt viktigste endringen i hvordan temaer oppfører seg.

I WordPress 2.7 kan du nemlig overkjøre alle malfilene i Hovedtemaet i et Dattertema.

Dette vil gjøre det mye enklere for deg å redigere et tema, fordi du vil ikke trenge å røre filene til temaet du skal redigere, – i stedet lager du nye maler som brukes i stedet for de som kommer til temaet.

- Ønsker du en annet oppsett av sidebar.php så bare lager du en ny sidebar.php og laster opp til Dattertemaet. Hvis du vil legge til en malfil som Hovedtemaet mangler, så bare lager du denne filen og legger i Dattertemaet.

Poenget er “Ikke rediger, – overkjør“.

WordPress 2.7 kommer også med et spennende malkode, som foreløbig bærer navnet locate_template(). Denne gjør at du kan gi støtte for ekstra malfiler i et tema slik f.eks. Basic2Col har.

I Basic2Col har jeg laget en egen funksjon for dette; basic2col_navbar() – denne lar deg rett og slett lage en fil som heter navbar.php med en kode du ønsker å vise etter headeren men før innholdet.

Men i WP 2.7 trenger jeg ikke å lage en egen kode med det, men i stedet bruke:

locate_template(array('navbar.php'),true);

Som temaforfatter gir dette meg uante muligheter; fordi jeg kan lage et tema og siden tenke at du som bruke det kanskje kunne tenkt deg f.eks. et meny på toppen, og da kan jeg gi støtte for en fil som lar deg lage dette, uten at original-temaet har det.

Relaterte lenker