Når det gjelder lengden på feeden din, dvs. hvor mye folk skal kunne lese av posten din i en RSS leser så kan du bestemme dette under Innstillinger -> Lesing -> Nyhetstrømmer.

Her kan du velge mellom “Hele teksten” og “Sammendrag”.

Hvis du velger “Sammendrag” så vil folk kunne lese de første 120 ordene av posten din i sin RSS leser, eller du kan skrive et lite sammendrag eller ingress for posten din i feltet “Valgfritt sammendrag” som du finner rett under filopplasteren.

Sistnevnte er kanskje best når du ikke skal tilby full feed, da det ikke alltid er slik at de 120 ordene forteller så mye om posten din.

Hvis du derimot ønsker å tilby full feed, dvs. at folk kan lese hele posten din sin leser, så bruker du valget “Hele teksten”.

Men: Denne feeden vil bli kuttet hvis du benytter deg av <!–More–>-taggen, hvilken bringer oss til midt i mellom.

Ved bruk av <!–More–> kan du egentlig bestemme hvor lang ingressen skal være selv, og vil også da reflektere hvor mye du viser av en post på fremsiden av bloggen din, så det kan kanskje være greit å gi dine lesere av både blogg og rss feed den samme teaseren?